Odskočna deska za tvoj uspeh

V petek, 1. junija 2018, se je na Fakulteti za turistične študije – Turistica v Portorožu odvijal dogodek »Odskočna deska za tvoj uspeh«. V prvi vrsti je bil namenjen študentom, ki so po mnenju dr. Erike Rustja, vodje Sektorja za visoko šolstvo na MIZŠ, vključeni v enega najuspešnejših programov znotraj Evropskih strukturnih in investicijskih skladov – program Po kreativni poti do znanja (PKP), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

V okviru programa Po kreativni poti do znanja se v letošnjem študijskem letu na visokošolskih zavodih oz. fakultetah izvaja in sofinancira kar 186 projektov, pri katerih sodeluje več kot 1200 študentov. Ti ob podpori pedagoškega in delovnega mentorja iz gospodarskega in družbenega področja iščejo odgovore na izzive gospodarstva in sodobnega časa ter ustvarjajo zanimive inovacije, hkrati pa v delovnem okolju pridobivajo praktična znanja in izkušnje, ki jim bodo koristile pri vstopu na trg dela. Pridobljena izobrazba je sicer za študente odskočna deska pri iskanju zaposlitve, vendar so pri ustvarjanju karierne poti vse bolj pomembne praktične izkušnje, dodatna znanja in veščine.

O pozitivnih vidikih sodelovanja na projektih PKP so govorili tudi gostje na okrogli mizi »Odskočna deska za uspešno karierno pot«, ki je potekala v sklopu dogodka. "Delodajalci dandanes iščemo mlade, ki imajo voljo, energijo, nekaj izkušenj, predvsem pa so pripravljeni delati", je poudarila uspešna podjetnica Mateja Hrvatin Kozlovič, ki je ravno s sodelovanjem v programu PKP uspela projekt Istrski zajtrk lansirati na trg kot turistični produkt. Pripravljenost situacijskega učenja, kreativno razmišljanje, odgovornost do dela, predvsem pa mreženje in znanstva so po mnenju kariernih svetovalcev Danijela Bandlja in Mateja Kosija konkurenčne prednosti, ki jih študenti s sodelovanjem pri projektih pridobijo oz. ustvarijo. Študentki Karin Bernardi in Lea Žabkar sta izpostavili pomanjkanje praktičnega dela v študijskem procesu, zato sta izkušnjo sodelovanja pri tovrstnih projektih ovrednotili kot neprecenljivo. 

Zavedanje, da je praktično delo izrednega pomena, ki si ga želijo tako študenti kot kasneje njihovi potencialni delodajalci, je bilo večkrat slišati že v uvodnih nagovorih, ko so pozdravne besede zbranim študentom in drugim udeležencem namenili dekan FTŠ UP dr. Janez Mekinc, prorektorica UP doc. dr. Sonja Rutar, dr. Erika Rustja iz MIZŠ ter Brigita Majger Gerl, ki je zbrane nagovorila v imenu organizatorja dogodka. 

Projektna ekipa programa PKP je v sklopu dogodka pripravila tudi interaktivno delavnico »I časovnice«, preko katere so študenti prevzeli vlogo kontrolorjev ter ocenjevali slabe in dobre časovnice ter iskali vrline, ki jih ob tem pridobivajo. 

Zbrani so sklenili, da so tovrstni dogodki za izmenjavo znanj, izkušenj ter dobrih praks nadvse pomembni, tudi zaradi povezovanja in navezovanja stikov. Temu sta sledila le še prijetno druženje in skok v portoroško morje.


Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani