Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)


S praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu vajenci, dijaki srednje poklicnega izobraževanja ter študenti višjih strokovnih šol v praksi uporabijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje.

Povezovanje teoretičnih vsebin izobraževanja in praktičnega dela je pomembno področje za uvajanje mladih v delovni proces ter njihovo kasnejše zaposlovanje. Dijaki, vajenci in študenti med praktičnim izobraževanjem pridobijo praktične delovne izkušnje, se seznanijo z delovnim okoljem in tudi navežejo stik s potencialnim delodajalcem. Delodajalec pa lahko tako že v času izvajanja praktičnega izobraževanja spozna in ustrezno usposobi svojega bodočega delavca.

Namen programa je povezati sistem poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj  je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Namen in cilj programa se zagotavlja z izvajanjem razpisa za sofinanciranje izvedbe praktičnega izobraževanja.

Razpis na letni ravni sofinancira  izvedbo praktičnega izobraževanja za:

  • vajence, ki so vpisani v vajeniški sistem izobraževanja (v 1. letniku za naprej),
  • dijake srednje poklicnega izobraževanja in študente višjih strokovnih šol (v zaključnem letniku za nazaj).

Prijavitelja na razpis sta šola oziroma zbornica, delodajalec pa je soprijavitelj.

Od šolskega/študijskega leta 2015/2016 do vključno šolskega/študijskega leta 2019/2020 so bila sredstva sofinanciranja preko razpisov sklada dodeljena 5.730 različnim delodajalcem.

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.Novice

Dobra praksa programa PUD: izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

S programom spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD) zagotavljamo boljšo usklajenost in povezanost sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela. Tokrat predstavljamo dobro prakso podjetja Polycom, ki je bila predstavljena na skladovi konferenci »Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.« 19. in 20. maja v Laškem....

Primer dobre prakse programa PUD - podjetje Unior d. d.

Na konferenci o razvoju kadrov, ki smo jo izvedli v maju, smo predstavili tudi devet odličnih primerov dobrih praks skladovih programov za razvoj kadrov. Med njimi se je predstavilo tudi podjetje Unior d. d., ki je vključeno v program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD). Predstavili so, kako poteka izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v praksi z vidika delodajalca, šole in dijaka/študenta....

Zaključno konferenco PUD bo možno spremljati preko spleta v živo

V sklopu konference o razvoju kadrov - "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost." bo 19. maja 2022 med 13.30 in 15.30 uro potekala tudi zaključna konferenca programa PUD - Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Za vse, ki se konference ne morete udeležiti v živo, vam omogočamo spletni prenos....

Predstavljamo vsebino konference sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."...

Obvestilo o odpiranju vlog na JR PUD

Odpiranje vlog, ki bodo prispele na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 (JR PUD), ne bo javno....

Podaljšanje veljavnosti začasnih ukrepov v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki začne veljati 19. 2. 2022....

Obvestilo o odpiranju vlog na JR PUD

Odpiranje vlog, ki so prispele na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 (JR PUD), ne bo javno....

Obvestilo strankam: osebno svetovanje le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju

Spoštovani, glede na razglašeno epidemijo in v skladu z usmeritvami pristojnih institucij pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19 stranke sklada vljudno naprošamo, ...

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

Izvedba spletnih informativnih delavnic za vlagatelje za JR PUD 2019/2020

V sredo, 17. 6. 2020 je sklad izvedel spletni informativni delavnici za vlagatelje za razpis PUD 2019/2020, ločeno za vsak izmed dveh sklopov razpisa. Spletni delavnici sta bili deležni velikega zanimanja, saj se ju je udeležilo več kot 80 predstavnikov potencialnih vlagateljev....

Objavljen nov razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Sklad je 12. 6. 2020 objavil javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020. Informativni delavnici za zbornice in šole bosta izvedeni 17. 6. 2020....

O priložnostih za prihodnost mladih na Informativi 2020

V petek, 24., in v soboto, 25. januarja, smo na Informativi mladim predstavljali številne možnosti, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad. To vključuje poklice in kompetence prihodnosti, možnosti pridobitve različnih štipendij ali praktičnih izkušenj v izobraževanju, aktivno državljanstvo, vajeništvo, sodelovanje študentov in podjetnikov in druge programe ter projekte. Veliko teh na Informativi sicer predstavljajo druge institucije, ki programe izvajajo (univerze, šole, zavodi ipd.)....

Prikaži več rezultatov (9)

Razpisi

Prikaži več rezultatov (5)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani