Vloge


Na tem mestu najdete aktualne vloge vezane na Zoisove štipendije. 


Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Rok za oddajo vloge:

  • za dijake do vključno 8. 9. 2023,
  • za študente do vključno 9. 10. 2023.


Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendist mora vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto.

Če želijo dijaki in študenti neprekinjeno prejemati Zoisovo štipendijo, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023 (dijaki do 31. avgusta 2023 in študentje do 30. septembra 2023).
Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani