Evropska sredstva


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v četrtek, 11. 2. 2016, sprejela odločitev o podpori programa »Štipendije za deficitarne poklice« in jo 22. 11. 2016 ter 21. 11. 2019 spremenila.

Sredstva za razpis štipendij za deficitarne poklice se za razpise, ki so bili objavljeni od šolskega leta 2016/2017 do vključno šolskega leta 2019/2020, zagotavljajo iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Namen projekta je do konca programskega obdobja 2014–2020 v štipendijske sheme vključiti 4000 mladih, od tega 2.600 v Vzhodni kohezijski regiji in 1.400 v Zahodni kohezijski regiji. 

Cilj projekta je spodbujati vpis mladih v izobraževalne programe, ki so (oz. bodo) prepoznani kot deficitarni poklici in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. 

Glavni cilji dodeljevanja štipendij so:

  • zagotoviti ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
  • spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
  • spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
  • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje. 


Skupna vrednost projekta znaša 12.047.983,36 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 9.638.386,69 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 2.409.596,67 EUR (20 %).

Sredstva so zagotovljena za razpise štipendij od šolskega leta 2016/2017 do vključno šolskega leta 2019/2020 do zaključka izobraževalnega programa.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi.  


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani