Prometej

Celotni naslov projekta: Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov. 

Sklad od leta 2022 do 2024 sodeloval v projektu Prometej, katerega namen je bil opolnomočene zaposlenih z ukrepi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Cilj projekta je bilo opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. 

Projekt je razvil in krepil:

 • kombiniran celostni izobraževalni pristop (delavnice, predavanja, svetovanja), s katerimi je delodajalcem in zaposlenim omogočen nabor ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • razumevanje in obravnavanje dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • kompetence delodajalcev in zaposlenih na individualni ravni prek razvitega izobraževalnega programa za raznolike profile;
 • večstopenjsko mentorsko shemo, ki je ciljno skupino opremila z znanji za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • digitalno orodje za prenos znanja onkraj konzorcijskega partnerstva.

Vloga sklada v projektu je bila evalvacija o učinkovitosti projekta ter priprava predlogov izboljšav za prihodnje. Projekt Prometej je uspešno dosegel svoj osrednji cilj opolnomočenja zaposlenih žensk in moških z uvajanjem učinkovitih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prilagoditev ukrepov različnim ravnem delovnih mest je omogočila široko vključitev organizacij v konzorcij, kar je prispevalo k celovitemu izboljšanju delovnega okolja. Fleksibilni delovni čas, jasna komunikacija in podpora vodstva so bili ključni dejavniki za uspeh projekta. Interaktivni pristopi, kot so delavnice in coaching, so se izkazali za zelo učinkovite.

Predlagane nadgradnje, kot so razširitev izobraževalnih programov, digitalizacija vsebin, vzpostavitev mreže mentorjev, redna evalvacija ukrepov in povečanje osveščenosti, bodo še naprej krepile podporo zaposlenim in delodajalcem. Tako bomo zagotavljali boljšo kakovost življenja za zaposlene ter povečali produktivnost in uspešnost na delovnem mestu.Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Merkur trgovina d. o. o. (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. (Slovenija);
 • Knauf Insulation d. o. o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, d. d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)


Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt Prometej je bil javnosti predstavljen preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.


Projekt PROMETEJ je financirala Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani